Välkommen till Koster Service

Vi som jobbar på Koster Service är Kosterbor som utför tjänster för andra Kosterbor, lokala företag & föreningar. Vi är en fristående del av AB Kosters Framtid, som verkar för att Koster som samhälle ska leva och utvecklas.

 

Koster Service utför:

Fastighetsservice, trädgårdsskötsel, städning och tillsyn.

Administration, ekonomi & redovisning.

Digital och traditionell marknadsföring

 

Kontakta oss på telefon: +46 (0) 76 – 136 1208 eller email: info@kosterservice.se

Våra tjänster

Administration

För företag och föreningar utför vi:Redovisning och ekonomisk administration, in- och utbetalningar, …

Klickramar

Marknadsföring

Kosterservice hjälper företag och föreningar – annonsera på

· Digitala skylten på kajen …

Lokala entreprenörer

Utnyttja kosters entreprenörer, klicka här för att få hjälp med olika tjänster

Är du företagare på Koster som erbjuder servicetjänster och vill synas på på denna hemsida?

Kontakta oss på tel: +46 (0) 76 – 136 1208 eller maila oss på info@kosterservice.se