Kosterstiftelsen

Vi jobbar sedan 2006 i Nationalparken Kosterhavet. Året runt är vi ute och röjer fram gammal betesmark, stängslar och städar stränder.
Hoppas vi ses någon gång på Koster…

 

De flesta av Kosterstiftelsens arbetsuppgifter ligger inom naturvård. Skötseln sker efter Naturreservatens skötselplan, som Länsstyrelsen har tagit fram med hjälp av Naturcentrum AB. Skötselplanen beskriver hur de olika områdena ska hanteras och den beskriver åtgärder för att bevara den unika floran och faunan, men också hur renhållning och tillgänglighet för besökare ska ordnas.

Kosterstiftelsens styrelse består av representanter från Kosters Hembygdsförening, Kosters Samhällsförening, Kosters Företagareförening, Strömstads kommun och Västra Götalandsregionen.